Referater 2022-04-06T12:37:54+02:00

Generalforsamling 2022 i MC kaffekværnen.

1) Leif er valgt som dirigent. 

2) Martin skriver referat. 

3) Thomas beskriver årenes forløb, 2020 og 2021 er blevet lagt sammen på grund af corona nedlukninger, som også har haft et stor indflydelse på mængden af arrangementer.

Vi har haft nogle triste nyheder nyheder i form af Jespers og Jans bortgang.

Vi har haft mange runde fødselsdage. Peter, Thomas, Steffen. Bent havde halvrundt. 

Vi har fået nyt lejemål og flyttet fra det gamle klubhus. 

4) Peter fremlagde årsregnskab og fik det godkendt med et underskud på på 823 kr, siden 2021. 

Peter beretter at vi har skiftet ordningen og har nu 2 MobilePay konti. Vi har 2 fordi vi overskrider de maksimale beløb for en enkelt konto. 

Når vi overføre penge via MobilePay, skal vi i kommentarfeltet skrive hvad overførelsen er for og ikke andet, heller ikke navn. 

Det er stadig okay at betale med kontanter, men MobilePay er at foretrække, da det gør regnskabet lettere. 

Vi kan ikke længere bruge bankoverførsler.

5) Budget blev fremlagt og godkendt. Kontingent er uændret.  

6) Ingen ændringer i indskudsbeløb for nye medlemmer. 

7) Det er ingen forslag til generalforsamlingen.

8) Bestyrelsesmedlemmer er genvalgt i samme poster.

8b) Marianne fortsætter som suppleant.

9) Erik fortsætter som revisor. 

10) Eventuelt: 

 • Søren vinder kilometer-pokalen med 52k + 33k kilometer.
 • Bent vinder jubel pokalen for at løbe tør for benzin. 
 • Stærk opfordring til at planlægge aftenture eller destination på forhånd.
 • På aftenture skal vi køre til tiden.
 • Aftenture forslag er mere end velkommen, send dem til Peter. 
 • 1 dages ture kan tages søndage, da det passer Erik bedst.
 • Klubtur til køreteknisk anlæg med Sikker på 2 hjul. 
 • Thomas uddeler et spørgeskema, som klub medlemmerne bedes udfylde.

Generalforsamlingen 2019 i MC Kaffekværnen.

1.  Ole blev valgt til dirigent.

2. Kaja skriver referat.

3. Thomas beskriver årets forløb som året med det bedste vejr i mands minde.

-Der blev kørt rigtig mange flotte ture i 2018 bla.

    Egeskov gods med morgenmad i klubben.

    Strynø.

    Flensborg med overnatning.

    Vestfyn/bisonfarm.

    Pandekagehuset i Genner.

    Brd. Jensen.

    Grundlovstur fra Morud.

    Radiomuseet.

    Den genfundne bro.

    Samt ikke mindst en masse aftenture rundt på Fyn.

    Vi deltog også i åben by i Gislev med efterfølgende spisning.

    Der var grill/ spis sammen aftener.

    Bowling.

    Besøg MC messen i Herning.

-Hvis i har ønsker angående ture samt datoer for disse, meld da ind med disse, både dem i god tid, men også de spontane ture.

-Benny og John samt Martin er kommet til som nye medlemmer i år.

-klubben har fået mobilepay samt et nyt vindue i år.

-Til sidst skal lyde en stor tak til Leif for alt hans arbejde i og omkring klubben, bla.

Male, feje sne og blade, tømme affald, rense og rengøre grill samt ikke mindst at fyre hele vinteren så vi andre kan komme til et lunt lokale.

4. Peter fremlagde årsregnskab og fik det godkendt med et lille underskud på 1126,- kr så vores egenkapital er nu på 33549,- kr.

5. Budget blev fremlagt og godkendt. Uændret kontigent.

6. Indskudsbeløb forbliver uændret.

7. Der var ingen forslag til generalforsamlingen.

8. Søren, Peter, Thomas blev genvalgt til bestyrelsen.

– Bent blev valgt til suppleant.

9. Erik blev valgt til intern revisor.

10. Under Evt:  Bent ønsker præmie til vinderen til bowling, måske chokolade eller vin.

Km pokalen gik til Søren med 22134 km.

Jubelpokalen gik til Peter for en manglende vigepligt.

Klubben takker alle vores sponsorer for de fine gaver.

Bestyrelses møde MC Kaffekværnen 3 april 2018.

 1. Gennemgang og rettelser af referat af Generalforsamlingen, det skal underskrives af alle 4 samt udsendes til alle indenfor 2 måneder.
 2. Konstituering, Formand Thomas, Kasserer Peter, Næstformand Søren.
 3. Egeskov Gods 27 April. Tilmelding til Peter senest d.24.   Peter sms’er rundt til medlemmer. Alle kan tage gæster med. Thomas sætter op på facebook hos Gislev og Christiansminde. Morgenmad kl. 830 i klubben til 25 kr. Afgang mod Egeskov efter tur leder Peter kl. 0930. Indkøb: Rundstykker, smør, ost, marmelade aftales mellem Peter og Thomas efter tilmeldingsfrist. (Søren på job denne dag).
 4. Peter undersøger alt om Mobilepay.
 5. Facebook, Lukket side Bestyrelsen kobles på som administratorer.
 6. Åben side gøres til Profilforside med udvalgte billeder, bestyrelsen kobles på som administratorer.
 7. Forsøger at lægge billeder på lukket side hver gang der køres tur.
 8. Næste bestyrelsemøde er den 29 maj kl 1900.      

Generalforsamling 2018 hos MC Kaffekværnen.

 1. Dirigenten blev Marianne.
 2. Thomas skrev referat.
 3. Bestyrelsens beretning oplæses af Peter. Der er ikke afholdt så mange møder i bestyrelsen i år. Det er blevet til mange ture i det fynske samt et par længere. Da der ikke har været interesse for Kr. Himmelfart og Sensommer ture, må vi i bestyrelsen have hjælp til hvilken ture der så er interessante. Vinter halvåret har budt på spise kom sammen, film, førstehjælpskursus samt bowling. Klubben hat fået 6 nye medlemmer, men samtidig er 3 udgået. Brian har solgt sin MC og fratræder som formand for klubben, men bliver samtidig så klubbens første æresmedlem.
 4. Årsregnskabet blev fremlagt og godkendt. Overskud på 3686 kr, egenkapital på 34675 kr.
 5. Budget blev fremlagt og godkendt. Uændret kontingent.
 6. Indskudsbeløb forbliver uændret.
 7. Der er kun forslag fra bestyrelsen. § 15 ændres til 3 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant. § 10 ændres til at formanden vælges i forbindelse med konstituering. § 11 ændres til mail i stedet for brev. § 18 ændres til foreningen tegnes af bestyrelsen. Alle blev godkendt og vedtaget.
 8. Peter og Thomas blev genvalgt til bestyrelsen samt Søren blev også valgt til bestyrelsen og Jesper blev valgt til suppleant.
 9. Mogens blev genvalgt til revisor.
 10. Kaffekort kan købes til 100 kr pr år hos Peter. Krus med billede kan bestilles gennem Ole til 85 kr. Følgende emner blev fremlagt; Flere madpakke ture, Overnatnings ture med fleksibel ankomst, Kun klubaften hver anden uge, Fælles hjemkørsel fra aftenture, Manglende tilbagemelding, Mere programsat iht. vinteraftener, Manglende opbakning, Kun sms beskeder, MobilePay.

Der var fremmødt 13 stemmeberettigede medlemmer.

Km pokal gik til Peter med 12943 km.

Jubel pokal gik til Marianne med 9 stemmer fordi hun 2 gange havde låst sig inde og måtte kravle ud gennem vinduet.

Eftermiddagen sluttede med uddeling af sponser gaver. Aftensmad bestod af buffet på Gislev Kro. Derefter hygge i klubben.

Bestyrelses møde MC Kaffekværnen 3 april 2018.

 1. Gennemgang og rettelser af referat af Generalforsamlingen, det skal underskrives af alle 4 samt udsendes til alle indenfor 2 måneder.
 2. Konstituering, Formand Thomas, Kasserer Peter, Næstformand Søren.
 3. Egeskov Gods 27 April. Tilmelding til Peter senest d.24.   Peter sms’er rundt til medlemmer. Alle kan tage gæster med. Thomas sætter op på facebook hos Gislev og Christiansminde. Morgenmad kl. 830 i klubben til 25 kr. Afgang mod Egeskov efter tur leder Peter kl. 0930. Indkøb: Rundstykker, smør, ost, marmelade aftales mellem Peter og Thomas efter tilmeldingsfrist. (Søren på job denne dag).
 4. Peter undersøger alt om Mobilepay.
 5. Facebook, Lukket side Bestyrelsen kobles på som administratorer.
 6. Åben side gøres til Profilforside med udvalgte billeder, bestyrelsen kobles på som administratorer.
 7. Forsøger at lægge billeder på lukket side hver gang der køres tur.
 8. Næste bestyrelsemøde er den 29 maj kl 1900.