Referater 2018-04-12T21:32:38+00:00

Generalforsamling 2018 hos MC Kaffekværnen.

 1. Dirigenten blev Marianne.
 2. Thomas skrev referat.
 3. Bestyrelsens beretning oplæses af Peter. Der er ikke afholdt så mange møder i bestyrelsen i år. Det er blevet til mange ture i det fynske samt et par længere. Da der ikke har været interesse for Kr. Himmelfart og Sensommer ture, må vi i bestyrelsen have hjælp til hvilken ture der så er interessante. Vinter halvåret har budt på spise kom sammen, film, førstehjælpskursus samt bowling. Klubben hat fået 6 nye medlemmer, men samtidig er 3 udgået. Brian har solgt sin MC og fratræder som formand for klubben, men bliver samtidig så klubbens første æresmedlem.
 4. Årsregnskabet blev fremlagt og godkendt. Overskud på 3686 kr, egenkapital på 34675 kr.
 5. Budget blev fremlagt og godkendt. Uændret kontingent.
 6. Indskudsbeløb forbliver uændret.
 7. Der er kun forslag fra bestyrelsen. § 15 ændres til 3 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant. § 10 ændres til at formanden vælges i forbindelse med konstituering. § 11 ændres til mail i stedet for brev. § 18 ændres til foreningen tegnes af bestyrelsen. Alle blev godkendt og vedtaget.
 8. Peter og Thomas blev genvalgt til bestyrelsen samt Søren blev også valgt til bestyrelsen og Jesper blev valgt til suppleant.
 9. Mogens blev genvalgt til revisor.
 10. Kaffekort kan købes til 100 kr pr år hos Peter. Krus med billede kan bestilles gennem Ole til 85 kr. Følgende emner blev fremlagt; Flere madpakke ture, Overnatnings ture med fleksibel ankomst, Kun klubaften hver anden uge, Fælles hjemkørsel fra aftenture, Manglende tilbagemelding, Mere programsat iht. vinteraftener, Manglende opbakning, Kun sms beskeder, MobilePay.

Der var fremmødt 13 stemmeberettigede medlemmer.

Km pokal gik til Peter med 12943 km.

Jubel pokal gik til Marianne med 9 stemmer fordi hun 2 gange havde låst sig inde og måtte kravle ud gennem vinduet.

Eftermiddagen sluttede med uddeling af sponser gaver. Aftensmad bestod af buffet på Gislev Kro. Derefter hygge i klubben.

Bestyrelses møde MC Kaffekværnen 3 april 2018.

 1. Gennemgang og rettelser af referat af Generalforsamlingen, det skal underskrives af alle 4 samt udsendes til alle indenfor 2 måneder.
 2. Konstituering, Formand Thomas, Kasserer Peter, Næstformand Søren.
 3. Egeskov Gods 27 April. Tilmelding til Peter senest d.24.   Peter sms’er rundt til medlemmer. Alle kan tage gæster med. Thomas sætter op på facebook hos Gislev og Christiansminde. Morgenmad kl. 830 i klubben til 25 kr. Afgang mod Egeskov efter tur leder Peter kl. 0930. Indkøb: Rundstykker, smør, ost, marmelade aftales mellem Peter og Thomas efter tilmeldingsfrist. (Søren på job denne dag).
 4. Peter undersøger alt om Mobilepay.
 5. Facebook, Lukket side Bestyrelsen kobles på som administratorer.
 6. Åben side gøres til Profilforside med udvalgte billeder, bestyrelsen kobles på som administratorer.
 7. Forsøger at lægge billeder på lukket side hver gang der køres tur.
 8. Næste bestyrelsemøde er den 29 maj kl 1900.